Valdistrikt
Gamla staden-Caroli

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:31

Slutligt
Giltiga röster: 617 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 282 Valdeltagande: 48,44%

Valdistrikt
Gamla staden-Caroli

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:31

Slutligt
Giltiga röster: 617 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 282 Valdeltagande: 48,44%

Partier