Valdistrikt
Västra hamnen-Dockplatsen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:09

Slutligt
Giltiga röster: 879 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 258 Valdeltagande: 70,35%

Valdistrikt
Västra hamnen-Dockplatsen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:09

Slutligt
Giltiga röster: 879 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 258 Valdeltagande: 70,35%

Partier