Valdistrikt
Kronetorp-Burlövs egnahem m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 329 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 277 Valdeltagande: 26%

Valdistrikt
Kronetorp-Burlövs egnahem m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 329 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 277 Valdeltagande: 26%

Partier