Valdistrikt
Östervärn-Fredsgatan

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:32

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 277 Valdeltagande: 43,07%

Valdistrikt
Östervärn-Fredsgatan

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:32

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 277 Valdeltagande: 43,07%

Partier