Valdistrikt
Stenkällan-Höja

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 19:50

Slutligt
Giltiga röster: 536 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 326 Valdeltagande: 41,03%

Valdistrikt
Stenkällan-Höja

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 19:50

Slutligt
Giltiga röster: 536 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 326 Valdeltagande: 41,03%

Partier