Valdistrikt
Bosnäs-Viared

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 08:28

Slutligt
Giltiga röster: 557 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 965 Valdeltagande: 58,24%

Valdistrikt
Bosnäs-Viared

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 08:28

Slutligt
Giltiga röster: 557 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 965 Valdeltagande: 58,24%

Partier