Valdistrikt
Centrum Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:45

Slutligt
Giltiga röster: 510 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 963 Valdeltagande: 53,27%

Valdistrikt
Centrum Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:45

Slutligt
Giltiga röster: 510 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 963 Valdeltagande: 53,27%

Partier