Valdistrikt
Druvefors Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:56

Slutligt
Giltiga röster: 555 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 132 Valdeltagande: 49,38%

Valdistrikt
Druvefors Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:56

Slutligt
Giltiga röster: 555 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 132 Valdeltagande: 49,38%

Partier