Valdistrikt
Göta-Regementet

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:47

Slutligt
Giltiga röster: 467 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 030 Valdeltagande: 45,53%

Valdistrikt
Göta-Regementet

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:47

Slutligt
Giltiga röster: 467 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 030 Valdeltagande: 45,53%

Partier