Valdistrikt
Rydboholm

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:41

Slutligt
Giltiga röster: 437 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 873 Valdeltagande: 50,74%

Valdistrikt
Rydboholm

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:41

Slutligt
Giltiga röster: 437 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 873 Valdeltagande: 50,74%

Partier