Valdistrikt
Viskafors

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:09

Slutligt
Giltiga röster: 635 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 279 Valdeltagande: 50,12%

Valdistrikt
Viskafors

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:09

Slutligt
Giltiga röster: 635 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 279 Valdeltagande: 50,12%

Partier