Valdistrikt
Hedvigsborg

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:50

Slutligt
Giltiga röster: 464 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 947 Valdeltagande: 49,31%

Valdistrikt
Hedvigsborg

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:50

Slutligt
Giltiga röster: 464 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 947 Valdeltagande: 49,31%

Partier