Valdistrikt
Druvefors Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:46

Slutligt
Giltiga röster: 506 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 187 Valdeltagande: 43,39%

Valdistrikt
Druvefors Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:46

Slutligt
Giltiga röster: 506 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 187 Valdeltagande: 43,39%

Partier