Valdistrikt
Bergdalen-Liljeberget

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:45

Slutligt
Giltiga röster: 512 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 029 Valdeltagande: 50,24%

Valdistrikt
Bergdalen-Liljeberget

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:45

Slutligt
Giltiga röster: 512 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 029 Valdeltagande: 50,24%

Partier