Valdistrikt
Sandared Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:51

Slutligt
Giltiga röster: 558 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 894 Valdeltagande: 62,53%

Valdistrikt
Sandared Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:51

Slutligt
Giltiga röster: 558 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 894 Valdeltagande: 62,53%

Partier