Valdistrikt
Mariestrand Olovsdal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:18

Slutligt
Giltiga röster: 1 191 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 2 213 Valdeltagande: 54,32%

Valdistrikt
Mariestrand Olovsdal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:18

Slutligt
Giltiga röster: 1 191 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 2 213 Valdeltagande: 54,32%

Partier