Valdistrikt
Haga Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:27

Slutligt
Giltiga röster: 725 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 318 Valdeltagande: 55,24%

Valdistrikt
Haga Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:27

Slutligt
Giltiga röster: 725 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 318 Valdeltagande: 55,24%

Partier