Valdistrikt
Mariedal

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:34

Slutligt
Giltiga röster: 804 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 261 Valdeltagande: 64,47%

Valdistrikt
Mariedal

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:34

Slutligt
Giltiga röster: 804 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 261 Valdeltagande: 64,47%

Partier