Valdistrikt
Sofiehem

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:44

Slutligt
Giltiga röster: 768 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 205 Valdeltagande: 64,23%

Valdistrikt
Sofiehem

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:44

Slutligt
Giltiga röster: 768 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 205 Valdeltagande: 64,23%

Partier