Valdistrikt
Haga Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:47

Slutligt
Giltiga röster: 851 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 421 Valdeltagande: 60,38%

Valdistrikt
Haga Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:47

Slutligt
Giltiga röster: 851 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 421 Valdeltagande: 60,38%

Partier