Valdistrikt
Centrum Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:14

Slutligt
Giltiga röster: 888 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 484 Valdeltagande: 60,24%

Valdistrikt
Centrum Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:14

Slutligt
Giltiga röster: 888 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 484 Valdeltagande: 60,24%

Partier