Valdistrikt
Carlshem Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:21

Slutligt
Giltiga röster: 1 293 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 2 098 Valdeltagande: 62,35%

Valdistrikt
Carlshem Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:21

Slutligt
Giltiga röster: 1 293 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 2 098 Valdeltagande: 62,35%

Partier