Valdistrikt
Centrum Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:27

Slutligt
Giltiga röster: 888 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 691 Valdeltagande: 52,69%

Valdistrikt
Centrum Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:27

Slutligt
Giltiga röster: 888 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 691 Valdeltagande: 52,69%

Partier