Valdistrikt
Ålidhem Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:35

Slutligt
Giltiga röster: 808 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 763 Valdeltagande: 46,23%

Valdistrikt
Ålidhem Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:35

Slutligt
Giltiga röster: 808 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 763 Valdeltagande: 46,23%

Partier