Valdistrikt
Löberöd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 653 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 310 Valdeltagande: 50,84%

Valdistrikt
Löberöd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 653 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 310 Valdeltagande: 50,84%

Partier