Valdistrikt
Skarhult

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 538 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 093 Valdeltagande: 50,23%

Valdistrikt
Skarhult

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 538 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 093 Valdeltagande: 50,23%

Partier