Valdistrikt
Billinge

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 395 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 755 Valdeltagande: 52,58%

Valdistrikt
Billinge

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 395 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 755 Valdeltagande: 52,58%

Partier