Valdistrikt
Höör/Snogeröd

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:39

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 269 Valdeltagande: 55,08%

Valdistrikt
Höör/Snogeröd

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:39

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 269 Valdeltagande: 55,08%

Partier