Valdistrikt
Östraby-Västerstad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:51

Slutligt
Giltiga röster: 647 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 277 Valdeltagande: 51,06%

Valdistrikt
Östraby-Västerstad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:51

Slutligt
Giltiga röster: 647 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 277 Valdeltagande: 51,06%

Partier