Valdistrikt
Lyby-Georgshill

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:39

Slutligt
Giltiga röster: 719 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 649 Valdeltagande: 44,03%

Valdistrikt
Lyby-Georgshill

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:39

Slutligt
Giltiga röster: 719 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 649 Valdeltagande: 44,03%

Partier