Valdistrikt
Centrum Väster

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 688 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 489 Valdeltagande: 46,68%

Valdistrikt
Centrum Väster

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 688 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 489 Valdeltagande: 46,68%

Partier