Valdistrikt
Sallerup

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:34

Slutligt
Giltiga röster: 745 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 628 Valdeltagande: 46,74%

Valdistrikt
Sallerup

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:34

Slutligt
Giltiga röster: 745 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 628 Valdeltagande: 46,74%

Partier