Valdistrikt
Harlösa

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 247 Valdeltagande: 52,29%

Valdistrikt
Harlösa

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 247 Valdeltagande: 52,29%

Partier