Valdistrikt
Visättra-Björnkulla

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:43

Slutligt
Giltiga röster: 245 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 807 Valdeltagande: 30,61%

Valdistrikt
Visättra-Björnkulla

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:43

Slutligt
Giltiga röster: 245 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 807 Valdeltagande: 30,61%

Partier