Valdistrikt
Vårdkasen-Rosenhill

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:05

Slutligt
Giltiga röster: 722 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 278 Valdeltagande: 57,51%

Valdistrikt
Vårdkasen-Rosenhill

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:05

Slutligt
Giltiga röster: 722 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 278 Valdeltagande: 57,51%

Partier