Valdistrikt
Segersminne

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:24

Slutligt
Giltiga röster: 701 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 034 Valdeltagande: 68,67%

Valdistrikt
Segersminne

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:24

Slutligt
Giltiga röster: 701 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 034 Valdeltagande: 68,67%

Partier