Valdistrikt
Smista västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:44

Slutligt
Giltiga röster: 478 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 082 Valdeltagande: 44,64%

Valdistrikt
Smista västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:44

Slutligt
Giltiga röster: 478 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 082 Valdeltagande: 44,64%

Partier