Valdistrikt
Myrstuguberget

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:00

Slutligt
Giltiga röster: 331 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 774 Valdeltagande: 43,28%

Valdistrikt
Myrstuguberget

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:00

Slutligt
Giltiga röster: 331 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 774 Valdeltagande: 43,28%

Partier