Valdistrikt
Visättra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:46

Slutligt
Giltiga röster: 382 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 980 Valdeltagande: 39,39%

Valdistrikt
Visättra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:46

Slutligt
Giltiga röster: 382 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 980 Valdeltagande: 39,39%

Partier