Valdistrikt
Balingsnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:53

Slutligt
Giltiga röster: 840 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 299 Valdeltagande: 65,59%

Valdistrikt
Balingsnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:53

Slutligt
Giltiga röster: 840 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 299 Valdeltagande: 65,59%

Partier