Valdistrikt
Visättra östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:33

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 081 Valdeltagande: 33,12%

Valdistrikt
Visättra östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:33

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 081 Valdeltagande: 33,12%

Partier