Valdistrikt
Kynäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:30

Slutligt
Giltiga röster: 1 039 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 640 Valdeltagande: 63,84%

Valdistrikt
Kynäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:30

Slutligt
Giltiga röster: 1 039 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 640 Valdeltagande: 63,84%

Partier