Valdistrikt
Kågedalen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:12

Slutligt
Giltiga röster: 707 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 594 Valdeltagande: 44,73%

Valdistrikt
Kågedalen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:12

Slutligt
Giltiga röster: 707 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 594 Valdeltagande: 44,73%

Partier