Valdistrikt
Sunnanå C

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 836 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 497 Valdeltagande: 56,25%

Valdistrikt
Sunnanå C

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 836 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 497 Valdeltagande: 56,25%

Partier