Valdistrikt
Bureå S

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:28

Slutligt
Giltiga röster: 513 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 991 Valdeltagande: 52,47%

Valdistrikt
Bureå S

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:28

Slutligt
Giltiga röster: 513 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 991 Valdeltagande: 52,47%

Partier