Valdistrikt
Prästbordet

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:42

Slutligt
Giltiga röster: 778 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 554 Valdeltagande: 50,51%

Valdistrikt
Prästbordet

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:42

Slutligt
Giltiga röster: 778 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 554 Valdeltagande: 50,51%

Partier