Valdistrikt
Skelleftehamn V

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:44

Slutligt
Giltiga röster: 415 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 017 Valdeltagande: 41,4%

Valdistrikt
Skelleftehamn V

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:44

Slutligt
Giltiga röster: 415 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 017 Valdeltagande: 41,4%

Partier