Valdistrikt
Getberget-Norrvalla

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:18

Slutligt
Giltiga röster: 627 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 298 Valdeltagande: 48,54%

Valdistrikt
Getberget-Norrvalla

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:18

Slutligt
Giltiga röster: 627 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 298 Valdeltagande: 48,54%

Partier