Valdistrikt
Myckle-Medle

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:22

Slutligt
Giltiga röster: 501 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 868 Valdeltagande: 58,64%

Valdistrikt
Myckle-Medle

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:22

Slutligt
Giltiga röster: 501 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 868 Valdeltagande: 58,64%

Partier