Valdistrikt
Centrum S

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:50

Slutligt
Giltiga röster: 825 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 647 Valdeltagande: 50,52%

Valdistrikt
Centrum S

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:50

Slutligt
Giltiga röster: 825 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 647 Valdeltagande: 50,52%

Partier